MH-RACING Oy

AHA-asiantuntija

Koti > AHA-asiantuntija

Asbesti- ja haitta-aineasian­tuntijan henkilö­sertifikaatti – MH-Racingin AHA-asiantuntijat Espoosta palveluksessasi.

Asbesti- ja haitta-aineasian­tuntijan (AHA-asiantuntija) henkilö­sertifikaatti on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät asbestin ja muiden haitallisten tai vaarallisten aineiden kartoituksia, purkutöihin liittyvää suunnittelua tai valvontaa rakennuksissa ja muissa kohteissa. Sertifikaatin hakijalta edellytetään paitsi ohessa mainittua perus­koulutusta myös henkilösertifiointi­koulutuksen suorittamista ja työkokemusta. Meillä MH-Racingissa on pätevät, sertifioidut AHA-asiantuntijat, jotka toimivat Espoosta muulle pääkaupunki­seudulle.

AHA-asiantuntijan henkilö­sertifikaatti edellyttää vähintään rakennus- tai talotekniikan teknikon tutkintoa tai vastaavasti. Henkilöllä on oltava vähintäänkin viiden vuoden kokemus asbesti- ja haitta-aine­kartoitusten ammatti­maisesta suorittamisesta.

Sertifiointiin vaadittu osaaminen osoitetaan henkilösertifiointi­koulutuksella, johon osallistuminen on pakollista. Lisäksi on suoritettava hyväksytysti kirjallinen koe ja näyttö. Koulutusta järjestää VTT:n hyväksymä oppilaitos.

AHA-asiantuntijalta edellytetään vanhojen rakennusten tutkimiseen ja/tai korjaamiseen liittyvää työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta. Lisäksi henkilöllä tulee olla vanhojen rakenteiden, Suomessa käytettyjen rakennus­materiaalien ja asbestin sekä haitta-aineiden ominaisuuksien tuntemusta.


AHA-asiantuntijan henkilö­sertifikaattia on haettava viiden vuoden kuluessa henkilösertifiointi­koulutuksen suorittamisesta. Määräajan edellytyksenä on, että hakija on suorittanut sertifiointikoulutuksen jälkeen täydennys­koulutuksen.

asbestos chrysotile fibers

Ota Yhteyttä